Een bericht van gemeente Haarlemmermeer Lees online  |  Afmelden
Gemeente Haarlemmermeer
Nieuw-Vennep
Nieuwsbrief
 
17 december 2020
In deze nieuwsbrief:
1. Bomen planten rotonde Venneperweg-Oosterdreef
2. Woningen en een zorgcentrum op Pionier-Bolsterrein
3. Inrichting De Doorbraak bijna gereed
4. Plannen Venneperstraat
5. Levendig centrum
6.  Veldbloemstraat: stand van zaken
7. Flexwonen
 
Inrichting De Doorbraak bijna gereed
De inrichting van het deel van De Doorbraak tussen de Gelevinkstraat en Elemastraat in Nieuw-Vennep is eind december 2020 gereed. De werkzaamheden zijn in volle gang.
De stoep, parkeerplaatsen en de weg worden aangelegd en er zijn bomen geplant. De werkzaamheden zijn onderdeel van het project Nieuwe Kom.
Meer over de ontwikkelingen Nieuwe Kom
 
Plannen Venneperstraat
Voor de ontwikkeling van de locatie tussen de Venneperstraat en de Poststraat is de gemeente nog in onderhandeling met de ontwikkelaars Wilma en Green. Het gaat om de twee gele blokken rechts op de foto aangeduid met een I. Het plan van Wilma en Green gaat over nieuwe winkelruimte, wonen en parkeerruimte. De gesprekken zijn vergevorderd, maar er is nog geen overeenstemming. Als er overeenstemming is melden we dat.
Meer over de plannen Venneperstraat
 
Veldbloemstraat: stand van zaken
De gemeente en Ymere werken samen aan een plan om betaalbare nieuwbouwwoningen te bouwen aan de Veldbloemstraat. Op 9 november was de tweede participatieavond met buren en buurtbewoners. De gemeente en Ymere presenteerden de ontwerpen van de woningen en openbare ruimte.
Het plan bestaat uit 43 permanente sociale huurwoningen, met name voor starters en jongeren.
Laatste nieuws over de Veldbloemstraat
 
Flexwonen
De gemeente wil op twee locaties in Nieuw-Vennep flexwoningen laten bouwen. Deze locaties zijn een braakliggend terrein aan de Oosterdreef, naast de volkstuinen, voor mogelijk 60 woningen. De andere locatie is een leegstaand gebouw op Sarabande 7a, naast schoolgebouw ’t Venne, mogelijk geschikt voor circa 20 woningen. Er zijn veel vragen en opmerkingen binnen gekomen over dit besluit. De gemeente gaat hier binnenkort op reageren en verder informeren. Houd ook de website in de gaten voor de laatste informatie. Er komt ook een plan voor de participatie voor deze plannen
Meer over de plannen van flexwonen 
 
Colofon

Dit is een nieuwsbrief van gemeente Haarlemmermeer.

Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend

Telefoonnummer: 0900 1852
Contact
Facebook   Facebook
Twitter   Twitter
Linkedin   LinkedIn